Samarbeid

Finner du glede og entusiasme i å kunne dele av dine erfaringer og kompetanse? Er samfunnsengasjement viktig for deg eller din bedrift? Storhaug unlimited er en del av områdesatsingen for Storhaug bydel og vi ser på samarbeid med kommune, statlige foretak, lokalt næringsliv og sosiale entreprenører som en viktig suksessfaktor for å løse utfordringer i lokalsamfunnet.

Bærekraftige virksomheter med sosialt formål
Lokale beboere støttes til å etablere bærekraftige virksomheter som prioriterer det sosiale formålet og dokumenterer resultatene av den sosiale verdien virksomheten har tilført samfunnet. Virksomheten skal også være økonomisk bærekraftig. Støtten inkluderer et lokalt sted å jobbe sammen med andre sosiale entreprenører, nettverk innen offentlig og privat sektor, personlig oppfølgning, mentorskap og finansiell støtte.

Bidragsytere
Eksisterende virksomheter kan være viktige bidragsytere, samarbeidspartnere og kunder til våre sosiale entreprenører. Storhaug Unlimited vil gjerne besøke virksomheter og fortelle om vårt prosjekt. Ta gjerne kontakt dersom dette er av interesse.

Ressurspersoner
Vi ønsker også å samarbeide med ressurspersoner som har erfaring innenfor ulike områder som kan hjelpe sosiale virksomheter og enkeltindivider i tidlig fase. Måter å bidra på kan være alt fra å holde et foredrag til å være mentor for en sosial entreprenør.

Vi kan love deg at du blir inspirert av engasjementet og ideene som våre sosiale entreprenører har for sitt lokalsamfunn.

Bli samarbeidspartner

Mentor [me´ntor]

Etter gresk Mentor, rådgiver for sønnen til Odyssevs, i greske sagn konge på Ithaka. Betydning: trofast venn og rådgiver, og i arbeidslivet en eldre og mer erfaren veileder.

Våre sosiale entreprenører finner nye løsninger på samfunnsutfordringer og vier sin tid til å gjøre lokalsamfunnet et bedre sted å være. En meningsfull måte å støtte disse ildsjelene på kan være å dele din kompetanse og tid gjennom mentorskap i en tidsavgrenset periode. Vi ønsker å matche sosiale entreprenører med kompetente personer fra næringslivet innenfor områder som forretningsutvikling, sosiale medier, markedsføring, økonomi, regnskap mm. Leter du etter en meningsfull måte å gi av din kunnskap på kan dette være en unik mulighet for deg.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

En plattform og et nettverk med tilhørende metodikk for å støtte offentlige, private og frivillige aktører som vil etablere og drive en nabolagsinkubator for ildsjeler, endringsagenter og sosiale entreprenører som jobber med lokal sosial bærekraft.

En nabolagsinkubator som støtter lokale beboere med innovative ideer om hvordan sosiale utfordringer kan løses på Tøyen.

Skape leverer individuell rådgiving og opplæring for gründere i Rogaland i en startfase av etableringen og vil tilby relevant støtte for sosiale entreprenører på Storhaug.

En samlokalisering av ulike aktører som skal bidra til at Storhaug blir en enda bedre bydel å bo i. Dette er et pilotprosjekt i bydelen og de inkluderer områdesatsingen på Storhaug, Storhaug Unlimited, Storhaug frivillighetssentral, juniorklubb for 5. – 7-. klasse og Storhaug bydelsavis. Offisiell åpning august/september 2019

Samfunnssentralen er et kontorfellesskap for sosiale entreprenører. Selskapene får sparring, veiledning og oppfølging fra investeringsselskapet og eierne TD Veen, samt noe økonomisk drahjelp. Målet er at våre sosiale entreprenører er i stand til å klare seg økonomisk i minimum to år etter at de forlater huset.

Kulturkompaniet er et framoverlent selskap som siden 1995 har delt sin energi, glede og kompetanse med et mangfold av bedrifter rundt om i verden. Vårt hovedkontor finnes i Stavanger, men våre hjerter og hoder tar vi med oss dit de trengs. Vi har et stort nettverk innenfor kultur- og næringsliv. God kommunikasjon og samarbeid er jo tross alt vår greie!