Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Storhaug Unlimited, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av ansatte, eller andre som representerer oss. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre medlemmer, og de virksomheter og institusjoner som vi samarbeider med både i privat og offentlig sektor.

Innledning

Storhaug Unlimited støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Storhaug gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring. Vi tilbyr:
• Støtte og arbeidsplass i et kreativt og sosialt entreprenørmiljø
• Tilgang til nettverk innen offentlig og privat sektor, personlig oppfølgning og mentorskap
• Forskjellige typer støtteordninger (pakker) for å hjelpe våre sosiale entreprenører i arbeidet med realisering av idéer, vekst og måloppnåelse

Storhaug Unlimited er en del av Områdeløft Storhaugs mange tiltak for å gjøre Storhaug til et bedre sted å bo, og drives i regi av Stavanger Kommune. Vår virksomhet krever at vi oppbevarer og behandler personinformasjon om de tilknyttede medlemmene og våre øvrige samarbeidspartnere. Denne erklæringen beskriver hvordan vi ivaretar lovpålagte krav som gjelder denne informasjonen.

Personopplysninger

Storhaug Unlimited oppbevarer opplysninger om kontakt-/privatpersoner, relatert og ikke relatert til firma/virksomheter, som vi kommer i forbindelse med via våre nettsider, eller på andre måter som er naturlig for vår drift og virke. For personer som har søkt om økonomisk støtte, vilkårlig om støtte er tildelt eller ikke, så omfatter denne informasjonen:

• Navn og alder på kontaktperson
• E-post og telefon som benyttes i virksomheten.
• Bosted
• Informasjon om web-sted, Facebook og andre sosiale medier som benyttes i virksomheten
• Informasjon om bakgrunn, forretningsidé og formålet med virksomheten.

Informasjonen er samlet inn som følge av at privatpersoner besvarer og sender inn søknadsskjema som ligger på siden «Støtteordninger» på våre nettsider. For andre forretningsforbindelser og samarbeidende firma omfatter personinformasjonen:

• Navn på kontaktperson
• E-post og/eller telefon som benyttes i virksomheten.

Denne informasjonen er samlet inn gjennom vanlige nettverksaktiviteter. Det rettslige grunnlaget for innsamling og oppbevaring av personinformasjon er derfor alltid basert på samtykke. Formålet er å kunne ivareta og utvikle samarbeids- og medlemsforholdene, og å kunne formidle aktuell og/eller viktig informasjon.

De registrertes rettigheter

Storhaug Unlimited formidler støttemidler finansiert av Stavanger Kommune. Vi formidler også kontaktinformasjon mellom våre støtteberettigede (Unlimitere), kommunen og andre aktuelle bedrifter og virksomheter. Denne formidlingen krever at vi utleverer kontaktinformasjon og annen relevant informasjon. Innsending av vårt søknadsskjema forutsetter at innsender er klar over og aksepterer dette forholdet. Storhaug Unlimited oppbevarer og behandler ikke personinformasjon som i lovverket betraktes som sensitiv.

Ivaretakelse av øvrige rettigheter
• Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og utmelding/sletting av data vil bli utført etter skriftlig forespørsel til Prosjektleder.
• Ved avslutning av medlemskapet vil vi slette alle data med unntak av de data som skal lagres i henhold til norsk lovverk.
• Dersom du har meldt deg på et informasjons-abonnement, kan du melde deg av dette ved alle nye utsendelser, eller ved skriftlig forespørsel til Prosjektleder.
• Vi har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
• Storhaug Unlimited utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten at dette er i tråd med prinsippene nevnt i innledningen til dette avsnittet.

Informasjonskapsler / Cookies

Informasjonskapsler er en standard internett-teknologi som de fleste nettsteder benytter. En informasjonskapsel legges i minnet til nettleseren du benytter, og gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

Storhaugunlimited.no benytter følgende cookies:

Google Analytics
Vi benytter Google Analytics for å analysere hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi kan bruke denne informasjonen til å for eksempel lage rapporter om trafikktall, hvor besøkende kommer fra og lignende. Informasjonen er helt anonym, og brukes ikke til å identifisere deg personlig som besøkende på nettstedet.

Taushetsplikt

Alle ansatte, og alle som representerer Storhaug Unlimited, er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Ansvarlig

Prosjektleder er overordnet sansvarlig for all oppbevaring og behandling av personopplysninger i Storhaug Unlimited.

 

Stavanger / 27. juni 2019 / Storhaug Unlimited / Personvernerklæring / Tlf: 400 81 269