Om oss

Storhaug og Kvernevik Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing. Vi støtter ildsjeler med ideer om hvordan løse sosiale utfordringer på Storhaug og i Kvernevik, og som ønsker å starte en virksomhet. Denne måten å jobbe på, kalles "sosialt entreprenørskap".

Vi tror på sosial verdiskaping ved å gi lokale beboere mulighet til å starte sin egen bedrift gjennom å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer.

Storhaug og Kvernevik Unlimited er en del av nettverket Norge Unlimited, en plattform med tilhørende metodikk som støtter kommuner i utviklingen av nabolagsinkubator.

Nabolagsinkubator [na:`bola:gsinkuba:´tor]
Med nabolagsinkubator mener vi en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter og et fellesskap for individer som ønsker å bidra til et bedre lokalsamfunn. Den bygger sosial kapital, selvtillit og nye nettverk. En nabolagsinkubator inkluderer både sosiale entreprenører, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. For noen er nabolagsinkubatoren første trinn til etablering (og eventuelt utvikling) av egen samfunnsbedrift og påfølgende realisering av sosial gevinst og nye arbeidsplasser.

Kontakt

Jeanette Osberg

Prosjektleder, Storhaug Unlimited
Innbyggerdialog, Stavanger kommune

Telefon: 924 35 441

E-post: jeanette.osberg@stavanger.kommune.no

Siv Selvik Helgesen

Prosjektleder, Kvernevik Unlimited
Innbyggerdialog, Stavanger kommune

Telefon: 993 67 039
E-post: siv.selvik@stavanger.kommune.no

Her finner du oss:

Storhaug unlimited er en del av aktivitetshuset i Kvitsøygata 3. Kontor og møterom kan også lånes av innbyggere og lokale foreninger og andre som trenger en møteplass i bydelen.

Kvernevik Unlimited har kontor i Sunde og Kvernevik bydelshus i Traneveien 10.

Lokalene finner du på aktiv kommune.

Kart

Kvitsøygata 3, 4014 Stavanger