Nyhet! Søk stimuleringsmidler!

Vi lyser ut stimuleringsmidler på Storhaug! 

Er du en etablert ideell sosiale entreprenører som vil løse en samfunnsutfordring, jobbe mot utenforskap og eller skape møteplasser og aktiviteter i utsatte områder på Storhaug? Da er dette midlene for deg!

Stimuleringsmidlene skal støtte ideelle sosiale entreprenører som vil skalere og videreutvikle sin drift med nedslagsfelt på Storhaug.

Minimums søknadsbeløp 50 000,-
Maksimalt støttebeløp 100 000,-
Midlene kan brukes som lønnsmidler i skalering av driften, men søker må vise til plan for økonomisk bærekraftig drift etter endt støtteperiode.

Søknadsskjema stimuleringsmidler