Medvirkning og nærmiljøutvikling i praksis!

Nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited

I Storhaug Unlimited hjelper vi ildsjeler, som brenner for å gjøre sitt nærmiljø bedre, på veien til å bli ideelle sosiale entreprenører. Vi liker å definere oss som en nabolagsinkubator. Det betyr at vi er tett på lokalsamfunnet og vi stimulerer til endring der folk bor. Med nabolagsinkubator mener vi en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter og et fellesskap for individer som ønsker å bidra til et bedre lokalsamfunn. En nabolagsinkubator inkluderer både sosiale entreprenører, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. For noen er nabolagsinkubatoren første trinn til etablering (og eventuelt utvikling) av en samfunnsbedrift som bidrar til sosial gevinst og nye arbeidsplasser.

Løsningene finnes der ute!

Unlimited metodikk bygger på idé om at kreativiteten og evnen til å skape gode lokalsamfunn, allerede finnes. De trenger bare hjelp og støtte til å vokse og gro. Med dette mener vi at innbyggerne kjenner utfordringene best, men de har også ofte løsningene.

Akkurat nå gir vi støtte til 7 ideelle sosiale entreprenører som er i ulike faser av etablering av sin bedrift. Disse får skreddersydd støtte basert på hvor langt de har kommet i utvikling av sin idé. Vi tilbyr noe økonomisk støtte, i kombinasjon av nettverk, kurs, individuell støtte og vi bidrar til å bygge bro på tvers av sektor og inn ulike tjeneste områder i Stavanger kommune.

Ideelt gründerskap - mer enn en bedrift

Den beste måten å forstå mulighetene ideelt sosialt entreprenørskap gir, er gjennom konkrete eksempler. Vi har hatt stor suksess med å arrangere omvisning på Storhaug hvor de sosiale entreprenørene får vist frem sine bedrifter og nærmiljø. Vi har siden oppstarten i 2019 gitt støtte til 27 ildsjeler som har testet, erfart, bygget nettverk, balansert mellom ulike sektorer i jakten på samarbeidspartnere, innsikt og økonomisk støtte. Dette har gitt Storhaug blant annet et nytt fellesskap for utdannede kunstnere ( KRA) , et teater skreddersydd for de aller minste (Elefantteateret), syvkurs som inkluderer alle (Atlier Varmen), organisasjoner som jobber for og med de som vi ofte kaller “de stille stemmene” (Flam Norge) og flere innvandrerkvinner som har levd i utenforskap i mange år, fått jobb og nettverk (Stavanger kvinnesenter). I tillegg har vi fått en snekkerforening, sykkelverksted og et urbant andelslandbruk for å nevne noen av tilbudene som har vokst fra gjennom støtte fra Unlimited de seneste årene.
Samtlige etableringer er verktøy for å løse sosiale utfordringer på nye måter.

Konkrete eksempler på bedrifter og aktiviteter inspirerer og gir bedre forståelse for hva ideelt sosialt entreprenørskap er i praksis. Vi heier stort på mennesker som tør å løfte samfunnsutfordringer opp på et høyere nivå, mennesker som satser med hele hjertet for å finne løsninger som er tilpasset målgruppen og som bidrar til å skape varig endring og bedre nærmiljø. Det offentlige alene kan ikke løse alle samfunnsproblemene og i trå med en visjon om å være en samskapende kommune er sosiale entreprenører en viktig bidragsyter når det gjelder å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. 

Sterkere sammen - bli bedre kjent med oss

Gjennom å støtte enkeltindivider gir Storhaug Unlimited mulighet til medvirkning, endring og bærekraftige løsninger. Vi kaller det ideelt sosialt entreprenørskap. Er du en sosial entreprenør? Eller er du nysgjerrig på hva de sosiale entreprenørene skaper på Storhaug? Ta gjerne kontakt med oss! Vi er på jakt etter nye ideer som kan testes ut, vi trenger mentorer, nettverk og støttespillere i videreutvikling av Unlimited. 

3. oktober, 2022In StavangerBy Jeanette Osberg

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Jeanette for en hyggelig prat!

e-post: jeanette.osberg@stavanger.kommune.no

mobil: +47 92 43 54 41