Bilde: Sosial entreprenør Wisam Shoqeyr
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å få flere arbeidsledige med innvandrerbakgrunn ut i meningsfullt arbeid

Wisam Shoqeyr – Delta Rogaland AS

Forretningsidé: Tilby arbeidstrening for personer med innvandrerbakgrunn som har vanskelig for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom fagspesifikk arbeidstrening skal innvandrere få praktisere norsk språk og lære seg norsk arbeidskultur, samtidig som de lærer fag. Arbeidet de gjør i trening skal kunne bli en del av godkjent praksis på veien mot fagbrev.
Fagpersoner som selv kom til Norge som flyktninger er arbeidsledere. Et nettverk av pensjonister bistår arbeidet ved behov

Bakgrunn: Inge William Danielsen er initiativtaker til Delta Rogaland AS. Inge William er pensjonert sivilingeniør med by og regionplanlegging og kommunalteknikk som faglig bakgrunn. Han har 28 år praksis som leder i kommuner og 14 år praksis som leder i privat sektor. Inge William har erfaring med innovasjon og utvikling innen kommunal sektor. Nå er tiden inne for å utvikle Delta Rogaland AS som skal bidra til at flyktninger blir integrert på en god måte.

Kontaktinformasjon:
Epost: wisam@deltarogaland.no
Telefon: 467 12 759