Bilde: Sosial entreprenør Priscila Serrano
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål:Å skape kreative sosiale møteplasser for barn og ungdom til å uttrykke seg gjennom kunstneriske, kulturelle og kreative aktiviteter.

Priscila Serrano – Urban hands

Forretningsidé:
Gjennom kunst, kultur og kreativitet bruker Priscila sine kunstneriske og artistiske evner til å skape aktiviteter og møteplasser for barn og ungdom. Hun organiserer aktiviteter innen forskjellige kreative felt for å gi barn og ungdom en fysisk møteplattform hvor de har mulighet til å samle ulike opplevelser og finne sin egen lidenskap. I sitt prosjekt tilbys det blant annet workshops og kurs innen områdene gatekunst, dans, film, grafisk design og 3D-design og musikk. Gjennom disse aktivitetene ønsker hun å inspirere, undervise, oppmuntre og fremme kreativ utvikling.

Bakgrunn:
Priscila er en multikunstner med bred bakgrunn innen visuell og auditiv kreativitet. Hun har mange års erfaring i å undervise store grupper av barn og unge. Hun involverer ofte medborgere og lokalmiljøer i hennes prosjekter, enten det er et stort veggmaleri, et improvisert korarrangement eller et filmprosjekt. I 2013 startet hun prosjektet Urban Hands som tilby kunstnerisk og musikalske aktiviteter og workshops i Rogaland området.

Kontaktinformasjon:
Urban Hands
Priscila Serrano – Daglig Leder
urbanhandsnorge@gmail.com

https://www.facebook.com/urbanehender
https://www.instagram.com/urban.hands