Bilde:  De sosiale entreprenørene Cecilie Guldbrandsen og Silje Torgersen

Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Vårt sosiale formål er først og fremst å skape møteplasser for de aller minste i bydelen gjennom sans&lek. La de bli kjent med både seg selv, sansene, ulike matvarer, og andre barn. Ved å la barna møtes i lek skapes også viktige nettverk for de voksne. Å leke med mat er videre knyttet til bedre helse senere i livet, og det har dermed også et folkehelseperspektiv.

Prøv-det-pakke: Sans og lek

Forretningsidé: Vi ønsker å skape møteplasser med meningsfylt lek for de aller minste, og samtidig bidra til å utvide nettverk for deres foresatte i bydelen hvor de bor. Et sted hvor man kan møtes for å lære og kjenne. En plass for sansing, lek og læring. Våre ambisjoner videre er at dette kan videreutvikles til et konsept som kan leveres til barnehager, til bursdager, festivaler.

Vi har et ønske om å kunne ansette kvinner til å holde verkstedene. Gjerne kvinner som har god erfaring med å arbeide med barn, men som pga. mangel på utdannelse ikke kan jobbe i feks. barnehage.

 

 

Bakgrunn:

Cecilie jobber for tiden som avdelingsleder og har bakgrunn som prosjekt- og frivillighetskoordinator.

Silje er utdannet grafisk designer og driver eget selskap.

Kontaktinformasjon:

Instagram: Sans&lek
Epost: Skriv til oss!