Bilde: Sosial entreprenør Gyda Øian
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å få flere i fysisk aktivitet ved å senke terskelen for deltakelse, og forebygge ensomhet og utenforskap gjennom deltakelse i fysisk aktivitet. Å skape en møteplass for personer som driver med egenorganisert aktiviteter gjennom å samle alle aktivitetstilbud i Storhaug bydel.

Gyda Øian – Aktivitetsoversikt

Forretningsidé: Samle alle aktivitetstilbud under en paraply, slik at beboere får oversikt over hvilke tilbud som fins i bydelen. Dette vil også skape en møteplass for ledere av aktivitetstilbud hvor man kan samarbeide og lære av hverandre. I tillegg vil det bli mulig å avdekke behov til beboere på Storhaug, og skape nye tilbud basert på dette.

Bakgrunn:
Gyda har en mastergrad i fysisk aktivitet og helse, og har selv gratis lavterskel treningstilbud i Storhaughallen. Hun skrev mastergraden sin om hvordan turgrupper for eldre kan bidra til å gi de som deltar et større sosialt nettverk, og dermed forebygge ensomhet og gi en bedre helse. Gyda er opptatt av hvordan fysisk aktivitet kan bidra til forbedret fysisk og psykisk helse, og brenner for å skape muligheter for at alle kan være i aktivitet.

Kontaktinformasjon: gyda.marie@outlook.com