Bilde: Sosial entreprenør Linn F. Håland
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å inkludere innvandrerkvinner i arbeidslivet gjennom å tilby arbeidsrettet veiledning, kvalifisering eller ansettelse i en av våre virksomheter. Våre verdier er brukermedvirkning, likeverd og respekt.

Linn F. Håland

Forretningsidé:

Stavanger Kvinnesenter skal være et komplementært tilbud til de offentlige tjenestene for innvandrerkvinner i Stavanger. Vårt hovedformål er å tilby arbeidsplasser og arbeidskvalifisering, til en gruppe som i utgangspunktet har det vanskelig å komme inn på jobbmarkedet.

Stavanger Kvinnesenter kan til forskjell fra det offentlige, eller en annen inkluderende arbeidsgiver, skape egne arbeidsplasser som deltagerne mestrer, hvor de også får arbeidserfaring, mottar lønn, og får noe de kan sette på sin CV. Dette gjør at de også stiller sterkere når de vil videre i andre jobber.

Det unike for Stavanger Kvinnesenter er at vi kan skape arbeidsplasser ut ifra det kvinnene kan, og hvilke kunnskap og evner de besitter fra sitt hjemland. Stavanger Kvinnesenter kartlegger behov for arbeidskraft lokalt og tilpasser virksomheten deretter. Et eksempel er at flere innvandrerkvinner har stor glede av matlaging og noe de har mye kunnskap i og erfaring fra sitt hjemland, og innenfor restaurant og matfagbransjen er det stor behov for flere fagfolk. Stavanger Kvinnesenter vil også se på mulighetene for at innvandrerkvinner ikke bare skal få ansettelse og lønnet arbeid men også mulighetene å skaffe seg realfagskompetanse og en mulighet til å kunne ta fagbrev og utdannelse

Bakgrunn:

Linn F. Håland er utdannet barnevernspedagog og har til sammen over ti års sosialfaglig arbeidserfaring i det offentlige innen flerkulturelt arbeid og barnevern. Linn har også en mastergrad utdannelse innen samfunnssikkerhet og flere emner innen psykologi og veiledning på universitetsnivå. Hun har et stort nettverk og bekjente i innvandrermiljøet i Stavanger og har med bakgrunn i erfaringer fra både tidligere yrkesliv og privat sett behov for å utvikle en ny tjeneste for innvandrerkvinner i Stavanger.

Kontaktinformasjon:
Stavanger Kvinnesenter
Instagram

Telefon: (+47) 92652128
Epost: kvinnesenter.stavanger@outlook.com