Bilde: Sosial entreprenør Martha Svee
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: å skape en trygg møteplass for barn med fokus på bevegelsesglede, mestring, selvfølelse og å finne sin egen rytme i dans ved bruk av musikk og hiphop som metode.

Martha Svee – HipHop Martha

Forretningsidé: Tilby et aktivitetstilbud etter skoletid hvor barn kan komme og “riste av seg skoledagen” , få fysisk aktivitet gjennom dans og musikk og et sosialt miljø.
Tilbudet skal være i nærmiljøet for barna på Storhaug slik at det er lett å komme seg dit på egenhånd.

Gjennom å lage forestillinger og oppvisninger vil de barna som ønsker det kunne vise seg fram og dele sin danseglede med et publikum.

Bakgrunn: Dans skaper en arena for glede og er et verktøy for å bygge selvfølelse, selvtillitt og mestringsfølelse. Vi mennesker er født med rytme i kroppen og er en del av alle kulturer. Hiphop handler om å finne sin rytme og bli kjent med den og danse med den. Det er rom for individualitet i fellesskap.

Martha har lang og bred danseerfaring gjennom kurs og workshops hos forskjellige koreografer. Har hatt og har Hiphopworkshops for barn på forskjellige arenaer for barn(Bydelshus, fritidsklubb, sfo, skole, barnehager og Stavanger bibliotek)

Hun er opptatt av å inkludere alle barn og fange opp dem som ikke deltar på aktiviteter (eks.dans, pga prestasjonskrav eller at man ikke finner seg til rette i en aktivitet) Martha har selv erfart dette i ungdomstiden og ser dermed hvor viktig det er med positiv fysisk aktivitet som styrker psykisk helse i de årene hvor man utvikler seg og trenger også å føle tilhørighet. Martha prøver stadig å tillegne seg kunnskap om barn og psykisk helse med mer fokus på bevegelsesglede enn prestasjoner.

Kontaktinformasjon: hiphopmartha@gmail.com
Hjemmeside: HipHopMartha