Bilde: Sosial entreprenør Helen Ellingsen
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å tilby lik kvalitetssikret språkopplæring til alle for raskere inkludering i samfunnet. 

Helen Ellingsen – INLINGOO

Forretningsidé: INLINGOO er en datadreven digital læringsplattform som kvalitetsikrer europeisk språkopplæring standardiserer måten språk læres av internasjonale språkinstitusjoner. INLINGOO er en integrert læringsplattform som samler viktige datapunkter, basert på læringsvanene til hver student. Teknologien til INLINGOO måler effektiviteten til læreplanen basert på suksessen til hver student i real-time. Ved å gi full oversikt over studentenes progresjon har språklærer i samarbeid med student mulighet til å endre læreplanen dynamisk for å møte behovene til hver enkelt student.
Ved å tilby en standard metode basert på europeiske krav tilrettelegger INLINGOO for individuell tilpasning og oppfølging for høyere sluttresultater for deltaker og bedre utgangspunkt for bruk at språk etter fullført opplæring.

Bakgrunn: Helen er grunder og daglig leder av INLINGOO. Hun har bred internasjonal utdannelse og erfaring i innovasjon og digitalisering i både i helse- og utdanningssektor internasjonalt.

Ideen til INLINGOO kom fra Helen sine egne observasjoner som språkstudent hvor hun observerte at mange mislykket pga ujevn kvalitet i opplæring og mangel på individuell tilpasning. Dagens språkopplæring mangler samsvar med nasjonale og europeiske krav noe som resulterer i lav ytelse og resultater. Helen ble interessert i å lage en effektiv løsning for å forbedre kvaliteten på språkopplæring og har fått med seg unik kompetanse innen produkt design og språkopplæring og sammen med globale språkskoler bygget en digital struktur for et internasjonalt marked.

Kontaktinformasjon:
Epost: contact@inlingoo.com