Bilde: Sosial entreprenører i Co-creators
Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: Å gjøre det lettere for innbyggerne å ta del i planleggingen av sitt eget nærmiljø og lage arenaer for samskaping innen by og samfunnsutvikling. Samtidig ønsker vi å lage verdi for innbyggerne av det som ellers blir til avfall i byggebransjen.

Kaisa, Marta og Gunn Kristine – Co-Creators

Forretningsidé: Co-Creators designer bærekraftige og flyttbare moduler for aktiviteter som kan endre funksjon etter innbyggerne sine ønsker og behov. Vi bruker avkapp og avfall fra byggebransjen til å lage aktivitetsblokker som endrer funksjon. Det kan være alt fra trenings blokk, leke blokk, festival blokk, matsalg blokk, plante blokk, fiske blokk, avslappings blokk, hva enn kunden og brukerne måtte ønske. Blokkene skal gi ly for vær og vind samtidig som de skaper aktiviteter for alle aldersgrupper og et unikt samlested. Co-Creators vil leie ut blokkene og selv stå for vedlikehold slik at blokkene alltid gir verdi til innbyggerne, at de alltid opprettholder krav, at de ikke forfaller og at de ikke ender opp avfall.

Bakgrunn: Som nyutdannende studenter innen byplanlegging, samfunn og miljø hadde Kasia, Marta og Gunn Kristine en felles visjon om å bidra med sosial bærekraft innen byutvikling. De ønsket en arena der innbyggerne i en større del kan være med i planleggingen og stemme over hvilke moduler/aktiviteter de ønsker seg. De så også et felles mønster, der mange lekeplasser og felles uteområder manglet mulighet til å søke ly for regn og vind. Det er også ofte veldig ensporet med aktiviteter i uteområdene, som lekeapparater til barn og en trist benk for de voksne. Samtidig ønsker de bidra til det økte samfunnsproblemer med avfall og sløsing av ressurser som brukes for fort. Byggebransjen er en stor del av problemet, og dermed også en stor det av løsningen. De ønsker seg et felles register der aktørene i byggebransjen kan registrere sitt avfall/avkapp som da andre aktører eller privatpersoner kan ta i bruk.

Målet er å skape mer liv, mer trivsel, noe for alle, med bærekraftige materialer som glir i et med naturen som skaper en idyllisk atmosfære, der vi kan være sammen.

Kontaktinformasjon:
Instagram: @cocreators.as
Epost: post@cocreators.no