Bilde:  De sosiale entreprenørene Yngve Sortland og Sven Are Ek

Fotograf: Line Owren fotografi AS

Sosialt mål: ByAuk vil ta i bruk nytt areal i byen til matproduksjon. Plener som klippes og sjeldent brukes - skal bli utgangspunktet for mer inkluderende nabolag og en bærekraftig matproduksjon.Vi vil bruke grønnsaker som redskap til å skape inkluderende felleskap, lokal tilhørighet og meningsfull aktivitet.

Sven Are Ek og Yngve Sortland – ByAuk

Forretningsidé: ByAuk er et andelslandbruk nært folk og for folk. Med dette menes et jordbruk hvor arbeidet og avlingen deles mellom flere andelseiere.
Vi skal fordele andelene på innbyggere, lokalt næringsliv og ulike institusjoner. Dette vil dekke ulike behov på Storhaug, skape spennende møter og et bredt lokalt engasjement.
Den daglige driften av andelslandbruket skal vi gjøre sammen med et driftslag. Her ønsker vi å dekke sosiale behov i samarbeid med kommunen. Sammen med Flyktningtjenesten og Storhaug frivilligsentral skal vi legge til rette for arbeidstrening, språktrening og felleskap.
Målet vårt er først og fremst å skape gode inkluderende nabolag med matproduksjonen som utgangspunkt. Videre ønsker vi å bli et springbrett ut i ordinært arbeid for deltagere i driftslaget. Vi vet at flere flyktninger har mye kompetanse på landbruk. Lokale bønder har behov for arbeidskraft i sesong. Her er det muligheter for spennende samarbeid.
Når det ikke er sesong for å dyrke grønnsaker, skal ByAuk og driftslaget produsere ulike produkter for salg. Produktene vil bestå av hagerelaterte bruksgjenstander – som gjenspeiler konseptet vårt om mer urbant jordbruk.
ByAuk drives som et ideelt AS og er et sosialt entreprenørskap. Alt overskudd går inn i foretaket for å lage tilbudet bedre og inkludere flere. ByAuk er partipolitisk- og religionsnøytralt.

 

Bakgrunn:

Sven Are Ek er utdannet sykepleier og har lang erfaring i oppstart av sosiale prosjekter innen psykisk helse og rusomsorg. Sist med kafeen «Kaffekoppen» med egen kjøkkenhage i Sola kommune. Yngve Sortland har bakgrunn som billedkunstner og grafisk trykker. Sammen har de et brennende engasjement for urbant jordbruk og samskapende nabolag.

Kontaktinformasjon:

Facebook: Byauk
Instagram: ByAuk
Epost: hei@byauk.no